close

60 Cách Dạy Con Không Cần Đánh, Không Cần Mắng

60 Cách Dạy Con Không Cần Đánh, Không Cần Mắng

60 Cách Dạy Con Không Cần Đánh, Không Cần Mắng

Nhà cung cấp: Nhà Sách Dân Hiền

Tác giả: DSC

60 Cách Dạy Con Không Cần Đánh, Không Cần Mắng là cuốn sách được biên soạn dựa trên lý luận hiện đại của các môn Giáo dục học, Sư phạm học, Tâm lý học và kinh nghiệm thực tế về nuôi dạy con trẻ. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh những nguyên tắc chính trong giáo dục con cái như giáo dục dựa trên sự yêu thương và trách nhiệm, giáo dục dựa trên nền tảng của sự tôn trọng, gần gũi, cảm thông với con trẻ… để không cần đánh mắng mà vẫn thu được hiệu quả bất ngờ nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện.

Đồng thời tác giả cũng phê phán và bác bỏ một số phương pháp giáo dục cổ lỗ, lạc hậu, bảo thủ không thích hợp với thời đại hiện nay.

close