close

Bộ Y Phục Mới Của Hoàng Đế - Truyện Cổ Tích Thế Giới

Bộ Y Phục Mới Của Hoàng Đế - Truyện Cổ Tích Thế Giới

Bộ Y Phục Mới Của Hoàng Đế - Truyện Cổ Tích Thế Giới

Nhà cung cấp: Nhà sách Fahasa

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Là tập hợp những cuốn sách nhằm mục đích phát triển kỹ năng nghe, hiểu, đọc, viết cho trẻ. Với cấu trúc biên soạn mang tính tương tác cao, bao gồm phần lời và câu hỏi định hướng, giúp trẻ dễ dàng nắm bắt nội dung, ngôn từ được chọn lọc tinh tế và thẫm mĩ, "tủ sách" thực sự là một công cụ hữu ích cho trẻ trong quá trình hiểu và học Tiếng Việt. Thông qua những câu chuyện cổ tích gần gũi, trẻ không chỉ được rèn luyện về kỹ năng ngôn ngữ, phát triển tư duy, mà còn mở rộng vốn hiểu biết, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, giáo dục nhân cách. Truyện cổ tích giống như nguồn sữa mẹ nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ trong sáng.
close