close

Những Câu Chuyện Về Đàn Bà

Những Câu Chuyện Về Đàn Bà

Những Câu Chuyện Về Đàn Bà

Những Câu Chuyện Về Đàn Bà

Cuốn sách tập hợp những bài viết tản mạn của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mỗi bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm sâu sắc về con người, cuộc sống, xã hội... Một Tuấn Khanh với những suy ngẫm rất thật, rất đời. Có thể tìm thấy trong cuốn sách dung dị này một góc nhỏ Sài Gòn bình yên nỗi nhớ, một cuộc đối thoại ngắn "Phụ nữ Việt có tệ lắm không?", một nỗi niềm trăn trở "Người Việt mình rồi sẽ sống ra sao?", "Tổ quốc là gì?"...

Đọc, suy ngẫm và nhận ra rằng: "Và lương tâm, chỉ có một lương tâm được vinh danh vì thái độ biết làm người."

close