Home / Etsushi Ogawa

Etsushi Ogawa

Tháng Tư, 2017

  • 26 Tháng Tư

    Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình – Tập 3

    Kết thúc chuyến du ngoạn rèn luyện nấu ăn bình an vô sự, A Ngang lại trở về “Dương Tuyền Tửu Gia” ở Quảng Châu. A Ngang đã trưởng thành rất nhiều trong vai trò đầu bếp, và một trận thách đấu mĩ vị đang chờ cậu phía trước. Cuộc so tài làm xíu mại với

  • 2 Tháng Tư

    Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình 1

    Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình 1 - Kết thúc chuyến du ngoạn rèn luyện nấu ăn bình an vô sự, A Ngang lại trở về “Dương Tuyền Tửu Gia” ở Quảng Châu.

Tháng Mười Một, 2016

Tháng Mười, 2016

Tháng Bảy, 2016