Home / Glenn Doman

Glenn Doman

Tháng Tư, 2017

  • 16 Tháng Tư

    Tăng Cường Trí Thông Minh Của Trẻ

    Việc dạy một đứa trẻ mười tám-tháng-tuổi cách vẽ hoặc sơn hoặc - tốt thôi, bất cứ thứ gì mà bạn có thể dạy chúng một cách chân thành và...

Tháng Mười Một, 2016

  • 23 Tháng Mười Một

    Dạy Trẻ Về Thế Giới Xung Quanh

    "Dạy Trẻ Thế Giới Xung Quanh" cung cấp một chương trình về thông tin kích thích thị giác được thiết kế nhằm giúp con bạn khai thác tiềm năng tự nhiên để học bất kỳ thứ gì.