Home / Jetsunma Tenzin Palmo

Jetsunma Tenzin Palmo

Tháng Sáu, 2016

  • 26 Tháng Sáu

    Vào Giữa Lòng Đời

    Vào Giữa Lòng Đời - Hành trình tâm linh Phật giáo được kiểm chứng thật sự không phải trên gối thiền hay ở nơi ẩn cư, mà trong từng khoảnh khắc của đời sống hàng ngày, đặc biệt khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.