Home / La Quán Trung

La Quán Trung

Tháng Mười, 2017

 • 11 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 4)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 4)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 4) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 10 Tháng Mười

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 13 Tập)

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 13 Tập)

  Văn học cổ Trung Quốc. Bản dịch này của cụ Cử Phan kế Bính đã được cụ Phó bảng Bùi Kỷ hiệu đính lại (bằng cách đem đối chiếu với...

 • 9 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 5)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 5)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 5) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 7 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 9)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 9)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 9) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 7 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 6)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 6)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 6) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 6 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 8)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 8)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 8) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 5 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 3)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 3)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 3) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 3 Tháng Mười

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 7)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 7)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 7) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

Tháng Chín, 2017

 • 30 Tháng Chín

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 10)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 10)

  Truyện Tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tập 10) - Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh...

 • 28 Tháng Chín

  Hộp Sách: Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 2 Tập)

  Hộp Sách: Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 2 Tập)

  Hộp Sách: Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 2 Tập) Đời Tam Quốc tức là khoảng thời gian gần sáu mươi năm, trong đó đế quốc Trung Hoa chia làm ba nước, mà ba vị vua đều xưng ""hoàng đế""