Home / La Quán Trung

La Quán Trung

Tháng Tư, 2017

 • 11 Tháng Tư

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Minh Họa Bằng Tranh)

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Minh Họa Bằng Tranh) - Tam Quốc Diễn Nghĩa là một bộ trường thiên tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ đại, tác giả không ai khác chính là La Quán Trung.

 • 8 Tháng Tư

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trọn Bộ 2 Tập)

  Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi

 • 3 Tháng Tư

  Tam Quốc Diễn Nghĩa Toàn Tập (Hộp 3 Tập)

  Tam Quốc Diễn Nghĩa Toàn Tập (Hộp 3 Tập) - Tam Quốc Diễn Nghĩa, bộ tiểu thuyết lịch sử chương hồi đầu tiên của văn học Trung Quốc, do tác giả la Quán Trung đời Minh sáng tác.

Tháng Ba, 2017

 • 31 Tháng Ba

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Huy Hoàng)

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Huy Hoàng)- Nền văn hiến Trung Hoa có lịch sử phát triển lâu đời, sở hữu một kho tàng văn học cổ điển đồ sộ, phong phú có sự giao thoa và ảnh hưởng mật thiết đối với nền văn học truyền thống Việt Nam.

Tháng Một, 2017

Tháng Mười Hai, 2016

 • 7 Tháng Mười Hai

  Tam Quốc Diễn Nghĩa – Tập 7

  Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tập 7 - Tam Quốc là thời đại sinh ra vô số nhân tài. Ở đó có anh hùng hào kiệt, có trí sĩ mưu thần, có những trung thần bỏ ...

 • 3 Tháng Mười Hai

  Tam Quốc Diễn Nghĩa – Tập 5

  Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tập 5 - Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong những bộ sách có ảnh hưởng sâu rộng nhất thời xưa, bởi nó hàm chứa những chiến lược dùng người, dùng quân, dùng mưu và triết lí sống vô cùng sâu sắc

Tháng Mười Một, 2016

Tháng Mười, 2016