Home / Lưu Quân Như

Lưu Quân Như

Tháng Tư, 2017

  • 23 Tháng Tư

    Ẩm Thực Trung Quốc

    Ẩm Thực Trung Quốc - Trung Quốc có câu ngạn ngữ "Dân dĩ thực vi tiên" (người dân xem miếng ăn là quan trọng hàng đầu), câu ngạn ngữ này được lưu truyền rộng rãi, đủ cho thấy ẩm thực chiếm, vị trí quan trọng trong cuộc sống của người Trung Quốc.