Home / Masumoto Purittu

Masumoto Purittu

Tháng Tư, 2017

 • 26 Tháng Tư

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 2)

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 2) - Mẹ của 3 vịt giời: Matsumoto Purittu là họa sĩ truyện tranh manga, từng xuất bản tác phẩm The Magaret. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc và tập trung làm công việc nội trợ, chăm con và vẽ manga.

Tháng Hai, 2017

 • 13 Tháng Hai

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 3)

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 3) - Mẹ của 3 vịt giời: Matsumoto Purittu là họa sĩ truyện tranh manga, từng xuất bản tác phẩm The Magaret. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc và tập trung làm công việc nội trợ, chăm con và vẽ manga.

Tháng Mười Hai, 2016

 • 8 Tháng Mười Hai

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 5)

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 5) - Mẹ của 3 vịt giời: Matsumoto Purittu là họa sĩ truyện tranh manga, từng xuất bản tác phẩm The Magaret. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc và tập trung làm công việc nội trợ, chăm con và vẽ manga.

Tháng Chín, 2016

 • 11 Tháng Chín

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 1)

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 1) - Mẹ của 3 vịt giời: Matsumoto Purittu là họa sĩ truyện tranh manga, từng xuất bản tác phẩm The Magaret. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc và tập trung làm công việc nội trợ, chăm con và vẽ manga.

Tháng Sáu, 2016

 • 2 Tháng Sáu

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 4)

  Nhà Có 3 Vịt Giời (Tập 4) - Mẹ của 3 vịt giời: Matsumoto Purittu là họa sĩ truyện tranh manga, từng xuất bản tác phẩm The Magaret. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc và tập trung làm công việc nội trợ, chăm con và vẽ manga.