Home / Phan Sắc Cẩm Ly

Phan Sắc Cẩm Ly

Tháng Tư, 2017

  • 24 Tháng Tư

    Con Thích Nhất Bento Mẹ Làm

    Con Thích Nhất Bento Mẹ Làm - Chữ Bento trong tiếng Nhật có nghĩa đơn giản là cơm hộp.

  • 23 Tháng Tư

    Hơn Cả Ăn Ngon

    Hơn Cả Ăn Ngon - Bento của xứ hoa anh đào đang bước vào cuộc sống của thị dân Việt Nam và có những biến thể phù hợp với văn hóa ẩm thực Việt.