Home / Phan Thị Minh Châu

Phan Thị Minh Châu

Tháng Mười, 2017

 • 9 Tháng Mười

  Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9

  Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9

  Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9 - Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9 được biên soạn với mục đích giúp các em tự ôn luyện và kiểm tra kiến thức Tiếng Anh 9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng Tám, 2017

 • 15 Tháng Tám

  Giải Thoát Tâm Thức

  Giải Thoát Tâm Thức

  Giải Thoát Tâm Thức - Trong Giải thoát tâm thức, với bút pháp trong sáng quen thuộc, Thubten Chodron thiện xảo đan bện giữa thực hành và giáo lí về Độ mẫu Tara với những bước đường tu tập

 • 14 Tháng Tám

  Giải Thoát Tâm Thức

  Giải Thoát Tâm Thức

  Giải Thoát Tâm Thức - Trong Giải thoát tâm thức, với bút pháp trong sáng quen thuộc, Thubten Chodron thiện xảo đan bện giữa thực hành và giáo lí về Độ mẫu Tara với những bước đường tu tập

 • 12 Tháng Tám

  Phương Pháp Tu Tập Quán Thế Âm Bồ Tát – Vun Bồi Trái Tim Nhân Ái

  Phương Pháp Tu Tập Quán Thế Âm Bồ Tát – Vun Bồi Trái Tim Nhân Ái

  Phương Pháp Tu Tập Quán Thế Âm Bồ Tát - Vun Bồi Trái Tim Nhân Ái: Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của lòng trắc ẩn thuộc truyền thống Phật giáo

 • 9 Tháng Tám

  Phương Pháp Tu Tập Quán Thế Âm Bồ Tát – Vun Bồi Trái Tim Nhân Ái

  Phương Pháp Tu Tập Quán Thế Âm Bồ Tát – Vun Bồi Trái Tim Nhân Ái

  Phương Pháp Tu Tập Quán Thế Âm Bồ Tát - Vun Bồi Trái Tim Nhân Ái: Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của lòng trắc ẩn thuộc truyền thống Phật giáo

Tháng Ba, 2017

 • 6 Tháng Ba

  Tâm Rộng Mở Trí Sáng Suốt

  Tâm Rộng Mở Trí Sáng Suốt

  - Cuốn sách này nói về sự kết hợp giữa lòng nhân ái và trí sáng suốt theo quan điểm Phật giáo. Khi trái tim rộng mở, đầu óc thanh thản, dù ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng tìm được bình an và hạnh phúc. chính là Tâm Rộng Mở Trí Sáng Suốt mà bạn cần tìm

Tháng Mười, 2016

 • 4 Tháng Mười

  Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ

  Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ

  Đừng quá tin mọi điều bạn nghĩ không chỉ giải thích ý nghĩa sâu xa của nó; mà còn dành rất nhiều đoạn văn để chia sẻ trải nghiệm trực tiếp về cách mà giáo pháp có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. chính là Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ mà bạn cần tìm

Tháng Chín, 2016