Home / Takeshi Obata

Takeshi Obata

Tháng Tư, 2017

 • 26 Tháng Tư

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 2)

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 2) - Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại.

Tháng Ba, 2017

 • 20 Tháng Ba

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 5)

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 5) - Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại.

Tháng Một, 2017

Tháng Mười Hai, 2016

 • 18 Tháng Mười Hai

  Hikaru – Kì Thủ Cờ Vây (Tập 20)

  Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại. Bỗng đâu, từ trong bàn cờ, linh hồn Fujiwarano Sai xuất hiện và nhập vào tâm thức cậu. Vốn là một kì thủ thiên tài từ thời Heian, Sai coi trọng cờ vây hơn tất thảy

Tháng Mười, 2016

Tháng Chín, 2016

 • 8 Tháng Chín

  Hikaru 18

  Hikaru 18 - Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại. Bỗng đâu, từ trong bàn cờ, linh hồn Fujiwarano Sai xuất hiện và nhập vào tâm thức cậu.

 • 4 Tháng Chín

  Hikaru – Kì Thủ Cờ Vây – Tập 17

  Hikaru - Kì Thủ Cờ Vây - Tập 17 - Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại.

Tháng Bảy, 2016

 • 13 Tháng Bảy

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 14)

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 14) - Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại.

 • 12 Tháng Bảy

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 4)

  Hikaru Kì Thủ Cờ Vây (Tập 4) - Ngày nọ, Hikaru tìm thấy một bàn cờ vây cũ kĩ trên gác xép trong kho nhà ông ngoại.