Home / Thanh Duy - Thanh Thủy

Thanh Duy - Thanh Thủy

Tháng Một, 2017

  • 6 Tháng Một

    Lỗi Ở Yêu Thương – Về Nhà Với Mẹ

    Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ - Lỗi ở yêu thương (Thanh Duy) là cảm xúc về những mối tình đã qua, có giận hờn, có ngọt ngào, có hạnh phúc và có cả chia ly… của chính tác giả.

Tháng Bảy, 2016

  • 15 Tháng Bảy

    Lỗi Ở Yêu Thương – Về Nhà Với Mẹ (Kèm CD)

    Lỗi Ở Yêu Thương - Về Nhà Với Mẹ (Kèm CD) - Lỗi ở yêu thương (Thanh Duy) là cảm xúc về những mối tình đã qua, có giận hờn, có ngọt ngào, có hạnh phúc và có cả chia ly… của chính tác giả.