Home / Wang Chun Mei - Li Xiao Li

Wang Chun Mei - Li Xiao Li

Tháng Mười Một, 2016

  • 23 Tháng Mười Một

    Winning At IELTS Reading (Không CD)

    Winning At IELTS Reading (Không CD) - Reading có lẽ là phần khó nhất trong các phần của bài thi IELTS. Cuốn sách này giúp bạn rèn luyện những kỹ năng cơ bản để có thể đạt điểm cao trong kì thi IELTS