Home / Theo từ khóa Cengage Learning

Theo từ khóa Cengage Learning

Tổng hợp sách của công ty Cengage Learning

Tháng Tám, 2017

 • 19 Tháng Tám

  Oanh Giảm Cân

  Oanh Giảm Cân

  Oanh Giảm Cân - Oanh Giảm Cân là một cuốn sách đặc biệt, một cuốn hồi ký bằng truyện tranh của chính nữ tác giả Phạm Kiều Oanh kể về quãng thời gian chiến đấu với cân nặng quá khổ (62kg) để trở về với cân nặng mong muốn (46kg).

 • 7 Tháng Tám

  Bác Hồ Sống Mãi – Buổi Chiếu Phim Đặc Biệt

  Bác Hồ Sống Mãi – Buổi Chiếu Phim Đặc Biệt

  Bác Hồ Sống Mãi - Buổi Chiếu Phim Đặc Biệt: kể lại câu chuyện Bác tự mình thuyết minh bộ phim tiếng Pháp, để các cháu nhỏ và anh chị em trong Phủ hiểu rõ về nội dung phim

Tháng Tư, 2017

Tháng Ba, 2017

 • 30 Tháng Ba

  World Link (2 Ed.) 3: Student Book Without CD – Paperback

  World Link (2 Ed.) 3: Student Book Without CD – Paperback

  - World Link is National Geographic Learning's best-selling core series for young adult/adult learners of English from the false beginner to high intermediate level. chính là World Link (2 Ed.) 3: Student Book Without CD - Paperback mà bạn cần tìm

 • 9 Tháng Ba

  Money Banking

  Money Banking

  Money & Banking - Created by the continuous feedback of a student-tested, faculty-approved process, M&B3 delivers a visually appealing, succinct print component, tear-out review cards for students chính là Money Banking mà bạn cần tìm

Tháng Hai, 2017

 • 14 Tháng Hai

  World Link (2 Ed.) 2: Student Book Without CD – Paperback

  World Link (2 Ed.) 2: Student Book Without CD – Paperback

  - World Link is National Geographic Learning's best-selling core series for young adult/adult learners of English from the false beginner to high intermediate level. chính là World Link (2 Ed.) 2: Student Book Without CD - Paperback mà bạn cần tìm

 • 13 Tháng Hai

  English Explorer 3: Student Book

  English Explorer 3: Student Book

  - English Explorer is a motivating new four-level series for students at secondary level, with a strong International focus. chính là English Explorer 3: Student Book mà bạn cần tìm

 • 11 Tháng Hai

  World Link (2 Ed.) 1: Workbook – Paperback

  World Link (2 Ed.) 1: Workbook – Paperback

  - World Link is Heinle's best-selling core series for young adult/adult learners of English from the false beginner to high intermediate level. chính là World Link (2 Ed.) 1: Workbook - Paperback mà bạn cần tìm

 • 9 Tháng Hai

  English Explorer 2: Student Book

  English Explorer 2: Student Book

  - English Explorer is a motivating new four-level series for students at secondary level, with a strong International focus. chính là English Explorer 2: Student Book mà bạn cần tìm