Home / Theo từ khóa Công ty Brandkey

Theo từ khóa Công ty Brandkey

Tổng hợp sách của công ty Công ty Brandkey

Tháng Bảy, 2016

  • 27 Tháng Bảy

    Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn

    Sách Quản trị Thương hiệu - Lý thuyết và thực tiễn gồm nhiều nội dung liên quan xây dựng và quản lý thương hiệu, kết hợp với những ví dụ và tình huống minh họa từ tầm nhìn chiến lược thương hiệu đến hoạt động cụ thể.

Tháng Năm, 2016