Home / Theo từ khóa CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPUTNIK

Theo từ khóa CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPUTNIK

Tổng hợp sách của công ty CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPUTNIK

Tháng Mười, 2017

  • 10 Tháng Mười

    Toán Học Qua Các Câu Chuyện Về Tập Hợp

    Toán Học Qua Các Câu Chuyện Về Tập Hợp

    Toán Học Qua Các Câu Chuyện Về Tập Hợp là quyển sách sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về toán học thông qua các câu chuyện được tích hợp trong sách vè chuyên đề tập hơp.

Tháng Chín, 2017