Home / Theo từ khóa Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ HCM

Theo từ khóa Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ HCM

Tổng hợp sách của công ty Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ HCM

Tháng Một, 2017

Tháng Mười Một, 2016

Tháng Mười, 2016

Tháng Tám, 2016

Tháng Sáu, 2016

Tháng Năm, 2016

  • 16 Tháng Năm

    The English You Need For The Office

    The English You Need For The Office - Với hình ảnh minh họa sinh động, cuốn sách không những giúp người học nắm được những từ ngữ và cấu trúc tiếng Anh cần thiết, mà còn làm quen với các quy trình giải quyết công việc trong văn phòng.