Home / Theo từ khóa Công ty TNHH More Production Việt Nam

Theo từ khóa Công ty TNHH More Production Việt Nam

Tổng hợp sách của công ty Công ty TNHH More Production Việt Nam

Tháng Mười, 2017

 • 9 Tháng Mười

  Hạt Da Trời

  Hạt Da Trời

  Hạt Da Trời - Yuji đổi bảo bối của mình là chiếc máy bay cho Cáo để lấy bảo bối của Cáo là “Hạt da trời”. Về nhà, Yuji trồng cái hạt xuống đất, chăm sóc tưới tắm cho hạt rất cẩn thận.

 • 8 Tháng Mười

  Bạn Voi Đi Dạo

  Bạn Voi Đi Dạo

  Bạn Voi Đi Dạo - Một ngày đẹp trời, Voi đi dạo trong tâm trạng hết sức vui vẻ. Trên đường, Voi gặp các bạn Hà Mã, Cá Sấu và Rùa. Lần lượt lần lượt, Voi cõng các bạn trên lưng rồi cùng nhau đi dạo.

 • 2 Tháng Mười

  Những Người Bạn Trên Cơ Thể

  Những Người Bạn Trên Cơ Thể

  Những Người Bạn Trên Cơ Thể - Vô tình Tay phát hiện ra một chiếc kẹo để quên trong túi từ đời nảo đời nào.