Home / Theo từ khóa Đại Trường Phát

Theo từ khóa Đại Trường Phát

Tổng hợp sách của Đại Trường Phát

Tháng Tư, 2017

Tháng Ba, 2017

 • 23 Tháng Ba

  I-Learn Smart Start Grade 3 Class Audio CD (3)

  I-Learn Smart Start Grade 3 Class Audio CD (3)

 • 14 Tháng Ba

  I-Learn Smart Start 3 Flashcards

  I-Learn Smart Start 3 Flashcards - Smart Start is a 5-level course for young learners of English.

 • 12 Tháng Ba

  Happy Hearts US 1 Songs CD

  Bộ giáo trình Happy Hearts được biên soạn với nền tảng xem xét 5 mảng chính tạo nên sự phát triển toàn diện của trẻ: Social (Xã hội) : Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, chơi/chia sẻ với những bạn khác thực hiện các quy định đơn giản trong sinh hoạt

 • 10 Tháng Ba

  Happy Hearts US 1 Teacher’s Book

  Bộ giáo trình Happy Hearts được biên soạn với nền tảng xem xét 5 mảng chính tạo nên sự phát triển toàn diện của trẻ: Social (Xã hội) : Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, chơi/chia sẻ với những bạn khác thực hiện các quy định đơn giản trong sinh hoạt

 • 7 Tháng Ba

  I-Learn Smart Start 4 Flashcards

  I-Learn Smart Start 4 Flashcards - Smart Start is a 5-level course for young learners of English.

Tháng Hai, 2017

Tháng Một, 2017