Home / Theo từ khóa Ekid

Theo từ khóa Ekid

Tổng hợp sách của công ty Ekid

Tháng Chín, 2016

  • 15 Tháng Chín

    Thẻ Học Tiếng Anh Bằng Hình 3D Trên Smartphone eKids

    Thẻ Học Tiếng Anh Bằng Hình 3D Trên Smartphone eKids

    .. - Với phương pháp trực quan hình ảnh và âm thanh sinh động, bộ tranh 3D giúp bé vừa chơi vừa học tiếng Anh một cách hiệu quả. chính là Thẻ Học Tiếng Anh Bằng Hình 3D Trên Smartphone eKids mà bạn cần tìm