Home / Theo từ khóa GAM7

Theo từ khóa GAM7

Tổng hợp sách của công ty GAM7

Tháng Chín, 2017

 • 17 Tháng Chín

  The Trending – Xu Hướng

  The Trending – Xu Hướng

  The Trending – Xu Hướng Ngày nay, vai trò của marketing hiện đại không chỉ là thúc đẩy các hành động mua lặp lại, nó còn có vai trò thúc đẩy sự ủng hộ với thương hiệu và truyền bá thông điệp tích cực của chính thương hiệu.

Tháng Tám, 2017

 • 20 Tháng Tám

  GAM7 Book No 4: Brand Touchpoints – Điểm Chạm Thương Hiệu

  GAM7 Book No 4: Brand Touchpoints – Điểm Chạm Thương Hiệu

  GAM7 Book No 4: Brand Touchpoints - Điểm Chạm Thương Hiệu - GAM7 Book No.4 khai thác chủ đề “Điểm chạm thương hiệu” - Brand Touchpoints dưới những góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia và client hàng đầu.

 • 19 Tháng Tám

  GAM7 Book No 2: Saturation – Điểm Bão Hòa

  GAM7 Book No 2: Saturation – Điểm Bão Hòa

  GAM7 Book No 2: Saturation - Điểm Bão Hòa - GAM7 là ấn bản chuyên ngành dành riêng cho thế hệ Marketer năng động tại Việt Nam

 • 19 Tháng Tám

  GAM7 Book No 3: Viral – Lan Truyền

  GAM7 Book No 3: Viral – Lan Truyền

  GAM7 Book No 3: Viral - Lan Truyền - GAM7 là ấn bản chuyên ngành dành riêng cho thế hệ Marketer năng động tại Việt Nam, phát hành bởi RIO Creative với sự đồng hành về nội dung và truyền thông từ Brands Vietnam cùng RGB.vn - Cộng đồng Sáng tạo Việt Nam.

Tháng Một, 2017

 • 19 Tháng Một

  The Trending – Xu Hướng

  The Trending – Xu Hướng

  - Trải nghiệm trong ngành thiết kế sáng tạo tại Việt Nam, có một sự thật, Marketing – Design hay Marketer – Designer, dù "nằm gai nếm mật" cùng nhau nhưng lại sống trong hai thế giới khác biệt. chính là The Trending – Xu Hướng mà bạn cần tìm