Home / Theo từ khóa NXB ĐH Kinh Tế Quốc dân

Theo từ khóa NXB ĐH Kinh Tế Quốc dân

Tổng hợp sách của NXB ĐH Kinh Tế Quốc dân

Tháng Hai, 2017

 • 11 Tháng Hai

  Lột Trần CEO

  Lột Trần CEO

  - Alex Malley đã từng là một học sinh cá biệt, bị buộc thôi học một tuần vì những trò quậy phá của mình. chính là Lột Trần CEO mà bạn cần tìm

Tháng Một, 2017

 • 19 Tháng Một

  Những Quy Định Mới Về Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước, Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Áp…

  Những Quy Định Mới Về Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước, Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Áp…

  Những Quy Định Mới Về Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước, Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Áp Dụng Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp được xuất bản nhằm hỗ trợ cán bộ kế toán và những người quan tâm... chính là Những Quy Định Mới Về Báo Cáo Tài Chính Nhà Nước, Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Áp... mà bạn cần tìm

 • 19 Tháng Một

  Bank 3.0 – Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số

  Bank 3.0 – Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số

  - Cuốn sách sẽ làm thay đổi cách bạn nghĩ về hoạt động ngân hàng trong tương lai. Táo bạo, đầy tính khiêu khích và đôi khi gây tranh cãi, Brett King đã định nghĩa lại mô hình ngân hàng tiêu dùng. chính là Bank 3.0 - Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số mà bạn cần tìm

Tháng Mười Hai, 2016

 • 16 Tháng Mười Hai

  Sát Thủ Bán Hàng

  Sát Thủ Bán Hàng

  - Tôi làm thế chỉ với một mục tiêu đơn giản: Tôi muốn viết nên câu chuyện thành công của những người Mỹ. chính là Sát Thủ Bán Hàng mà bạn cần tìm

Tháng Bảy, 2016

 • 20 Tháng Bảy

  Bank 3.0 – Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số

  Bank 3.0 – Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số

  - Cuốn sách sẽ làm thay đổi cách bạn nghĩ về hoạt động ngân hàng trong tương lai. Táo bạo, đầy tính khiêu khích và đôi khi gây tranh cãi, Brett King đã định nghĩa lại mô hình ngân hàng tiêu dùng. chính là Bank 3.0 - Tương Lai Của Ngân Hàng Trong Kỷ Nguyên Số mà bạn cần tìm

Tháng Tư, 2016

 • 28 Tháng Tư

  Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ

  Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ

  - Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng việc học tất cả mọi thứ thực sự đều cần dựa vào trí nhớ. Bạn có thể ghi nhớ được mọi thông tin nếu như nó được liên kết với những thứ bạn đã biết hoặc nhớ. chính là Luyện Trí Nhớ Bằng Kỹ Năng Ghi Nhớ mà bạn cần tìm

Tháng Mười Một, -0001

 • 30 Tháng Mười Một

  Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

  Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

  - Khi bắt đầu, là một học sinh đang được đào tạo để trở nên thông minh, bạn có thể cảm thấy rằng mình dành nhiều thời gian và công sức hơn. chính là Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả mà bạn cần tìm