Home / Theo từ khóa NXB Giao Thông Vận Tải

Theo từ khóa NXB Giao Thông Vận Tải

Tổng hợp sách của NXB Giao Thông Vận Tải

Tháng Tư, 2017

Tháng Ba, 2017

 • 26 Tháng Ba

  Thuế Và Kế Toán 2011

  Thuế Và Kế Toán 2011 - Cuốn sách cập nhật những thông tin mới nhất về thuế và kế toán, một số văn bản pháp lý về thuế và một số nội dung kế toán khác có liên quan.

 • 17 Tháng Ba

  Kiểm Toán Đại Cương

  Kiểm Toán Đại Cương

Tháng Hai, 2017

Tháng Một, 2017

 • 27 Tháng Một

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 – 2)

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) - Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam.