Home / Theo từ khóa NXB Hà Nội

Theo từ khóa NXB Hà Nội

Tổng hợp sách của NXB Hà Nội

Tháng Mười, 2017

 • 10 Tháng Mười

  Lịch Sử Phật Giáo

  Lịch Sử Phật Giáo

  Lịch Sử Phật Giáo - Với hoàn cảnh lịch sử vừa giống vừa khác với Trung Quốc, Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong các triều đại trước đã ấn chứng được bản sắc của riêng mình.

 • 10 Tháng Mười

  Mùa Xuân Vĩnh Cửu

  Mùa Xuân Vĩnh Cửu

  Mùa Xuân Vĩnh Cửu - Tập thiền ngữ chia sẻ những thấy biết, kinh nghiệm trực nhận của một hành giả (vốn là những thấy biết vượt ngoài vòng thấy biết, những kinh nghiệm không còn là kinh nghiệm...)

 • 10 Tháng Mười

  Mật Pháp Sám Hối Và Thiền Định Phật Kim Cang Tát Đoả

  Mật Pháp Sám Hối Và Thiền Định Phật Kim Cang Tát Đoả

  Sách được biên soạn và trình bày bằng bốn ngôn ngữ: Tạng, Việt, Anh, Pháp. Ngoài ra còn có phần phụ lục được dịch tham khảo từ Hán tạng ...

 • 7 Tháng Mười

  Chư Kinh Tập Yếu

  Chư Kinh Tập Yếu

  Chư Kinh Tập Yếu là tập hợp những kinh điển quan yếu và thông dụng nhất, cần thiết cho công phu tu tập hằng ngày của người Phật tử, nhưng cũng vô cùng hữu ích cho những ai bước đầu muốn nghiên cứu kinh điển Phật giáo.

 • 7 Tháng Mười

  Gởi Người Bạn Cùng Lý Tưởng

  Gởi Người Bạn Cùng Lý Tưởng

  Gửi Người Bạn Cùng Lý Tưởng gồm những nội dung: - Thay lời tựa Tản mạn vào hè - Ngôi chùa và vị thầy trẻ - Ước mơ và tâm nguyện - Gặp...

 • 5 Tháng Mười

  Nghi Thức Khai Thị Vong Linh Sám Hối Ba Nghiệp

  Nghi Thức Khai Thị Vong Linh Sám Hối Ba Nghiệp

  Nghi Thức Khai Thị Vong Linh & Sám Hối Ba Nghiệp - Để góp vào phần sám văn dùng trong các khóa lễ hộ niệm, trợ tiến vong linh những khi hữu sự tại địa phương (Chùa Phật Đà - Hà Tiên), đồng thời (với thiển ý) hạn chế phần nào nỗi sầu thảm

 • 5 Tháng Mười

  Học Phật Chánh Pháp

  Học Phật Chánh Pháp

  Học Phật Chánh Pháp - Sách gồm những nội dung chính như sau:

 • 3 Tháng Mười

  Tứ Thư Bình Giải: Luận Ngữ – Mạnh Tử – Đại Học – Trung Dung

  Tứ Thư Bình Giải: Luận Ngữ – Mạnh Tử – Đại Học – Trung Dung

  Bộ sách Tứ Thư của Nho giáo ra đời cách nay khoảng hơn 2.000 năm, đã trải qua bao sóng gió theo những giai đoạn thăng trầm của lịch sử Trung Hoa.... | Original

 • 3 Tháng Mười

  Ngàn Năm Bóng Nước Sông Hằng

  Ngàn Năm Bóng Nước Sông Hằng

  Giáo pháp và Chứng pháp là hai phần tối quan trọng trong đạo Phật. Chứng pháp là sự nội chứng sâu thẳm của đức Phật, thấu suốt đến chỗ...

Tháng Chín, 2017