Home / Theo từ khóa NXB Kinh Tế TPHCM

Theo từ khóa NXB Kinh Tế TPHCM

Tổng hợp sách của NXB Kinh Tế TPHCM

Tháng Tư, 2017

Tháng Ba, 2017

 • 19 Tháng Ba

  Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

  Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư - Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư.

 • 14 Tháng Ba

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Tái Bản Lần 4)

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Tái Bản Lần 4) - Cuốn sách Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Tái Bản Lần 4) giả định người đọc đã có những kiến thức cơ bản về Nguyên lý kế toán và tiếp tục tìm hiểu về Kế toán tài chính.

 • 9 Tháng Ba

  Kinh Tế Phát Triển

  Kinh Tế Phát Triển. - Cuốn sách thừa kế khá nhiều các giáo trình Kinh Tế Phát Triển trong và ngoài nước đã xuất bản từ trước đến nay.

 • 4 Tháng Ba

  Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới

  Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới - Những thay đổi căn bản này sẽ làm báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới cung cấp thông tin hữu ích hơn cho các đối tượng sử dụng.

Tháng Hai, 2017