Home / Theo từ khóa NXB Thống Kê

Theo từ khóa NXB Thống Kê

Tổng hợp sách của NXB Thống Kê

Tháng Ba, 2017

Tháng Mười Hai, 2016

  • 22 Tháng Mười Hai

    Từ Điển Thương Mại Anh – Pháp – Việt

    Từ Điển Thương Mại Anh - Pháp - Việt - Cuốn sách này là một trợ thủ đắc lực cho các nhà doanh thương trong các quan hệ thương trường quốc tế, hiểu rõ việc người làm, ta làm; biết rõ việc người việc ta sẽ dẫn đến kết quả nào.

Tháng Mười Một, 2016