Home / Theo từ khóa NXB Thống Kê

Theo từ khóa NXB Thống Kê

Tổng hợp sách của NXB Thống Kê

Tháng Ba, 2017

Tháng Một, 2017

Tháng Mười Hai, 2016

 • 22 Tháng Mười Hai

  Từ Điển Thương Mại Anh – Pháp – Việt

  Từ Điển Thương Mại Anh – Pháp – Việt

  - Cuốn sách này là một trợ thủ đắc lực cho các nhà doanh thương trong các quan hệ thương trường quốc tế, hiểu rõ việc người làm, ta làm; biết rõ việc người việc ta sẽ dẫn đến kết quả nào. chính là Từ Điển Thương Mại Anh - Pháp - Việt mà bạn cần tìm

Tháng Mười Một, 2016

 • 6 Tháng Mười Một

  Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2)

  Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2)

  Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại & Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2) - Hiện nay, đơn từ và thư tín là vấn đề quan trọng và rất cần thiết cho chúng ta nói chung, cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng. chính là Tuyển Chọn 500 Mẫu Thư Thương Mại Thông Báo Tiếng Anh (Tập 2) mà bạn cần tìm