Home / Theo từ khóa NXB Tư Pháp

Theo từ khóa NXB Tư Pháp

Tổng hợp sách của NXB Tư Pháp

Tháng Một, 2017

 • 28 Tháng Một

  Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp

  Giám Sát Xã Hội Đối Với Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tư Pháp - Việc nghiên cứu có hệ thống về lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực

Tháng Mười Một, 2016

Tháng Tám, 2016

 • 27 Tháng Tám

  Bình Luận Luật Đặc Xá

  Bình Luận Luật Đặc Xá với nhiều thông tin bổ ích, cập nhật; với sự phân tích, bình luận chuyên sâu, các số liệu tin cậy từ các nguồn báo cáo chính thức sẽ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Luật Đặc xá của bạn đọc.

 • 27 Tháng Tám

  Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự (Tập 1)

  Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự (Tập 1) - Sách được biên soạn theo kết cấu "Giáo trình Luật dân sự" của Trường Đại học Luật Hà Nội và tương thích kết cấu của Bộ Luật Dân sự.

Tháng Bảy, 2016

 • 27 Tháng Bảy

  Hỏi – Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành

  Hỏi - Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành - Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự..

 • 6 Tháng Bảy

  Làm Thế Nào Để Sống Hạnh Phúc

  “Làm thế nào để sống hạnh phúc” được tác giả viết bằng kinh nghiệm sống dày dặn khi từng trải qua nhiều nghề và nhiều thất bại trong cuộc đời.

 • 2 Tháng Bảy

  Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự (Tập 2)

  Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự (Tập 2) - Sách được biên soạn theo kết cấu "Giáo trình Luật dân sự" của Trường Đại học Luật Hà Nội và tương thích kết cấu của Bộ Luật Dân sự.

Tháng Sáu, 2016

 • 29 Tháng Sáu

  Quốc Triều Hình Luật

  Quốc triều hình luật là một trong những bộ luật quan trọng nhất của Việt Nam thời kỳ phong kiến. Nói đến Quốc triều hình luật người ta nghĩ ngay đến một bộ luật có kĩ thuật lập pháp cao.

 • 27 Tháng Sáu

  Hỏi – Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam

  Hỏi - Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam - Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự..

Tháng Năm, 2016

 • 31 Tháng Năm

  Luật Căn Cước Công Dân

  Luật Căn Cước Công Dân - Luật Căn Cước Công Dân đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.