Home / Theo từ khóa Shine Books

Theo từ khóa Shine Books

Tổng hợp sách của công ty Shine Books

Tháng Một, 2017

 • 19 Tháng Một

  Hãy Hôn Tôi (Truyện Tranh)

  Hãy Hôn Tôi (Truyện Tranh)

  - Bạn có độc thân vui vẻ? chính là Hãy Hôn Tôi (Truyện Tranh) mà bạn cần tìm

 • 19 Tháng Một

  Nhật Ký Của Cô Nàng Độc Thân (Truyện Tranh)

  Nhật Ký Của Cô Nàng Độc Thân (Truyện Tranh)

  - Nhật ký của cô nàng độc thân là cuốn truyện tranh thứ 3 của thương hiệu Shinebooks sau hai cuốn sách được các bạn đọc khắp nơi ủng hộ Mười vạn lần xem mặt và Hãy hôn tôi (Just kiss me) chính là Nhật Ký Của Cô Nàng Độc Thân (Truyện Tranh) mà bạn cần tìm

Tháng Bảy, 2016

 • 18 Tháng Bảy

  Hãy Hôn Tôi (Truyện Tranh)

  Hãy Hôn Tôi (Truyện Tranh)

  - Bạn có độc thân vui vẻ? chính là Hãy Hôn Tôi (Truyện Tranh) mà bạn cần tìm

 • 4 Tháng Bảy

  Nhật Ký Của Cô Nàng Độc Thân (Truyện Tranh)

  Nhật Ký Của Cô Nàng Độc Thân (Truyện Tranh)

  - Nhật ký của cô nàng độc thân là cuốn truyện tranh thứ 3 của thương hiệu Shinebooks sau hai cuốn sách được các bạn đọc khắp nơi ủng hộ Mười vạn lần xem mặt và Hãy hôn tôi (Just kiss me) chính là Nhật Ký Của Cô Nàng Độc Thân (Truyện Tranh) mà bạn cần tìm

Tháng Sáu, 2016

 • 12 Tháng Sáu

  Tung Tăng Vào Đời Bầu Trời Đảo Ngược

  Tung Tăng Vào Đời Bầu Trời Đảo Ngược

  - Tung tăng vào đời – bầu trời đảo ngược là cuốn truyện tranh ghi lại cuộc sống bình dị nhất mà chúng ta ai chắc cũng sẽ một lần phải trải qua như: ra trường, tìm việc, đi làm, tăng ca, xin tăng lương… chính là Tung Tăng Vào Đời Bầu Trời Đảo Ngược mà bạn cần tìm