Home / Theo từ khóa Sức Mạnh Ngòi Bút

Theo từ khóa Sức Mạnh Ngòi Bút

Tổng hợp sách của công ty Sức Mạnh Ngòi Bút

Tháng Mười Một, -0001

  • 30 Tháng Mười Một

    Quảng Cáo Quyến Rũ

    Quảng Cáo Quyến Rũ

    của Pierre Martineau là quyển sách đầu tiên làm công việc khai phá bí ẩn đằng sau những mẩu quảng cáo, bóc trần những nguyên do và cơ chế “quyến rũ” người tiêu dùng chính là Quảng Cáo Quyến Rũ mà bạn cần tìm