Home / Theo từ khóa Trung Tâm Phát Hành Sách Và Văn Hóa Phẩm Khoa Học Và Kỹ Thuật

Theo từ khóa Trung Tâm Phát Hành Sách Và Văn Hóa Phẩm Khoa Học Và Kỹ Thuật

Tổng hợp sách của công ty Trung Tâm Phát Hành Sách Và Văn Hóa Phẩm Khoa Học Và Kỹ Thuật

Tháng Mười, 2017

Tháng Chín, 2017

 • 29 Tháng Chín

  Sửa Chữa Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí

  Sửa Chữa Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí

  Sửa Chữa Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí - Sách có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn, học tập cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí

 • 29 Tháng Chín

  Cấp Thoát Nước

  Cấp Thoát Nước

  Cấp Thoát Nước trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước: từ khâu tính toán, thiết kế lắp đặt, xây dựng tới khâu quản iý, vận hành các hệ thống cấp nước, thoát nước bên trong và bên ngoài công trình.

 • 29 Tháng Chín

  Công Nghệ Sinh Học Phân Tử Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp

  Công Nghệ Sinh Học Phân Tử Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp

  Công Nghệ Sinh Học Phân Tử Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp cập nhật tất cả các vấn đề của Công nghệ sinh học phân tử, mặc dù vẫn giữ lại bộ khung ban đầu.

 • 29 Tháng Chín

  Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt

  Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt

  Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt cung cấp kiến thức, cơ sở tính toán, tài liệu tham khảo,... cho việc thiết kế, chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, bao gồm bốn chương.