Home / Theo từ khóa Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired

Theo từ khóa Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired

Tổng hợp sách của công ty Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired

Tháng Một, 2017

  • 18 Tháng Một

    7 Thói Quen Hiệu Quả

    7 Thói Quen Hiệu Quả - Tác phẩm "7 Thói quen Hiệu quả / 7 Habits for Highly Effective People" đã ra đời hơn 25 năm, được biết đến là cuốn sách quản trị (quản trị bản thân và quản trị tổ chức) bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 30 triệu bản.