Home / Theo từ khóa Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired

Theo từ khóa Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired

Tổng hợp sách của công ty Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Ired

Tháng Một, 2017

 • 18 Tháng Một

  7 Thói Quen Hiệu Quả

  7 Thói Quen Hiệu Quả

  - Tác phẩm "7 Thói quen Hiệu quả / 7 Habits for Highly Effective People" đã ra đời hơn 25 năm, được biết đến là cuốn sách quản trị (quản trị bản thân và quản trị tổ chức) bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 30 triệu bản. chính là 7 Thói Quen Hiệu Quả mà bạn cần tìm

Tháng Mười Một, -0001

 • 30 Tháng Mười Một

  Đúng Việc

  Đúng Việc

  - là con đường cho mọi đổi thay có tính cách mạng. chính là Đúng Việc mà bạn cần tìm