Báo Chí

Tổng hợp sách hay khuyên đọc cho những ai thích Báo Chí

Hơn Cả Tin Tức

Hơn Cả Tin Tức - Cuốn sách là một nghiên cứu độc đáo, đôi khi có tính phê phán về báo chí đương đại, cả trên mạng lẫn ngoài mạng internet, và tìm thấy niềm hứng khởi cho một sự thấu hiểu hiệu quả

Đọc tiếp »

Đối Thoại Trong Năm 2014

Đối Thoại Trong Năm - Cuốn sách này tập hợp những bài phỏng vấn đối thoại trong năm 2014 trên báo Nhân Dân hàng tháng. Có một điều vô cùng quan trọng trong những bài phỏng vấn là cả người phỏng vấn (phóng viên)

Đọc tiếp »

Viết Báo Theo Đuổi Sự Kiện

Viết Báo & Theo Đuổi Sự Kiện - Trong cuốn Viết báo và theo đuổi sự kiện, tác giả hướng dẫn về cách sử dụng văn phong trong báo chí, kỹ thuật lấy thông tin chọn đề tài vào đúng điểm rơi thời sự và kỹ thuật "viết và lách" cho nhà báo

Đọc tiếp »

Báo Tuổi Trẻ Đã Viết…

Báo Tuổi Trẻ Đã Viết... - Báo Tuổi Trẻ Đã Viết... là tập hợp những bài báo để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc cả nước của các cán bộ phóng viên báo Tuổi Trẻ trong 40 năm qua.

Đọc tiếp »