Home / Sách tiếng Việt / Giáo Trình

Giáo Trình

Tổng hợp sách hay khuyên đọc cho những ai thích Giáo Trình

Kế Toán Chi Phí

Kế Toán Chi Phí (2010) - Kế toán chi phí là bộ phận kế toán phức tạp, đồng thời đòi hỏi việc tổ chức kế toán phải phù hợp với đặc thù riêng của từng loại hình doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động.

Đọc tiếp »