Home / Sách tiếng Việt / Sách lịch sử

Sách lịch sử

Tổng hợp sách hay khuyên đọc cho những ai thích Lịch Sử

Sử Ký (Bản Kỷ)

Sử Ký (Bản Kỷ) - "Nay bọn Nho sinh không noi thời nay mà lại học thời cổ, chê bai đương thời, làm rối trăm họ. Thần thừa tướng Tư dám chết tâu rằng... Ai nấy đều cho sở học của mình là hay, chê bai sự sắp đặt của Thánh thượng...

Đọc tiếp »