Home / Sách tiếng Việt / Sách pháp lý – chính trị

Sách pháp lý – chính trị

Tổng hợp sách hay khuyên đọc cho những ai thích Pháp Lý – Chính Trị

Cảm Ơn Các Bạn

Cảm Ơn Các Bạn - Gần 40 năm sau chiến tranh, nhân dân Việt Nam đã và sẽ mãi thấu hiểu giá trị của hòa bình. Truyền thống hòa hiếu, hữu nghị luôn thể hiện trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình của dân tộc ta.

Đọc tiếp »

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán - Đối với các cán bộ quản lý ngân sách công tác tại xã, phường, thị trấn, việc tổ chức công tác kế toán tốt sẽ có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Đọc tiếp »